چرا پشه ها برخی افراد را نیش می زنند ؟

حمله گزینشی پشه‌ها به اشخاص در زمره پدیده های عجیبی است که هنوز برای آن پاسخ روشنی پیدا نشده هرچند که دانشمندان توانسته‌اند یک گام بلند برای دستیابی به پاسخ نهایی بردارند و ریشه ماجرا را دست کم در مورد افراد مبتلا به مالاریا مشخص سازند.

به نوشته هفته نامه نیو ساینتیست محققان کشف کرده‌اند که پارازیت و انگل مالاریا، در زمانی که آماده می‌شود از بدن یک بیمار به بدن قربانی بعدی منتقل شود عملا کاری می‌کند که پوست افرادی که انگل وارد بدنشان شده رایحه جاذبی برای پشه داشته باشد.

به این ترتیب پارازیت پشه را به بدن قربانی جلب می‌کند و سپس از طریق جریان خون قربانی وارد بدن پشه می‌شود و برای ورود به بدن قربانی بعدی آماده می‌گردد. اما دانشمندان هنوز نمی‌دانند که انگل مالاریا چگونه چنین کاری را انجام می‌دهد.

به گفته ژاکوب کوئیلا از دانشگاه پی یر و ماری کوری در پاریس که تحقیق اخیر را در کنیا به انجام رسانده انگل مالاریا شیوه انتقال خود را از درون بدن بیمار طراحی می‌کند.

کوئیلا به اتفاق همکارانش سه چادر در اطراف محفظه‌پشه‌هایی که حاوی انگل مالاریا نبودند قرار داد. در چادر اول یک کودک مبتلا به انگل مالاریا آماده انتقال را جای داد. در چادر دوم کودکی مبتلا به انگلی که هنوز در مرحله انتقال قرار نداشت و در چادر سوم کودکی که به مالاریا مبتلا نبود.

او آنگاه با به حرکت در آوردن هوا به نحو ملایم با استفاده از یک پنکه رایحه بدن این سه کودک را به سمت محفظه ای که پشه‌ها در آن جای داشتند حرکت داد. پس از تکرار این آزمایش با ‪ ۱۲‬کودک داوطلب مشاهده شد که تعداد پشه‌هایی که کودک دارای انگل آماده انتقال را نیش زدند دو برابر پشه‌هایی بود که دو کودک دیگر را گزیدند.

همین آزمایش با شرکت همین کودکان داوطلب پس از آنکه این کودکان با داورهای ضد مالاریا مداوا شده بودند تکرار شد. در این حال مشاهده شد که پشه‌ها از کودکانی که در نوبت اول بیش از بقیه گزیده شده بودند دوری می‌گزینند. به این تریب روشن شد که جذب شدن پشه‌ها به سمت این کودکان ناشی از وجود پارازیت و انگل مالاریا در بدنشان بوده است.

دانشمندان در گذشته به این نکته پی برده بودند که انگل مالاریا زمانی که وارد بدن پشه آنوفل می‌شود، کاری می‌کند که این پشه بر شمار موارد گزیدن بدن قربانیان بیفزاید.

اما این نخستین بار است که روشن شده این انگل بدن انسان را نیز به نفع خود دستکاری می‌کند و آن را در خدمت می‌گیرد.

به گفته جو لاینز از مدرسه بهداشت و بیماریهای مناطق حاره، آنچه که در این بررسیهای آشکار شده از این حیث جالب توجه است که به نظر می‌رسد در این ارتباط متقابل میان انگل و پشه و انگل و انسان، این صرفا انگل است که منتفع می‌شود.

دانشمندان اکنون درصددند مشخص سازند چه عاملی موجب می‌شود بوی بدن شخصی که انگل در بدن وی آماده انتقال است تغییر کند. تشخیص این عامل می تواند زمینه را برای یافتن راههایی جهت مقابله با ان آماده سازد.