هماتوم زیر ناخن چیست و چه علایمی دارد؟

آسیب‎های وارد شده به ناخن‎ها از جمله هنگامی که انگشت به در برخورد کند، چکش بر انگشت ضربه وارد کند یا آجری بر روی انگشت بیفتد، همه مثل هم بوده و شدیدا دردناک خواهند بود. این آسیب‎ها میتوانند منجر شوند که خون در زیر ناخن جمع شود که به آن هماتوم ناخن میگویند.


هماتوم زیر ناخن (انگلیسی: Subungual hematoma) بیانگر تجمع خون (هماتوم) در زیر ناخن پا یا پنجه (ناخن سیاه) است. این وضعیت بر حسب شدت جراحت می‌تواند بسیار دردناک باشد؛ در حالیکه در شرایطی نیز ممکن است آسیب جدی نبوده و با وضعیت پزشکی حادی همراه نباشد. این شرایط، با نام پنجهٔ دونده، پنجهٔ تنیس، یا پنجهٔ اسکی نیز خوانده می‌شود.

جمع شدن خون در زیر ناخن، باعث ایجاد احساس تپش دردناک می شود که می توان توسط پزشک با یک شی مانند یک سوزن نازک این خون را خارج کرد. این کار، فشار و درد و سیاهی ناخن را از بین می برد و همیشه باید توسط یک پزشک انجام شود. انجام این کار در خانه مشقت بار و غیربهداشتی است.

هماتوم ناخن،هماتوم زیر ناخن
علایم هماتوم زیرناخن

افرادی که دچار هماتوم ناخن شده‎اند، علایم زیر را خواهند داشت:

خونریزی در زیر ناخن به صورت واضح دیده میشود.

ناخن دردناک میشود.

فشار شدیدی در زیر ناخن حس میشود.

رنگ ناخن تغییر می یابد.

افرادی که از ناخن مصنوعی استفاده میکنند، احتمال دارد که متوجه این خونریزی نشوند اما هنگامی که فرد درد یا فشاری در ناحیه ی ناخن احساس کند، بایستی ناخن مصنوعی را برداشته و بستر ناخن را با دقت بررسی کند.

هماتوم ناخن،هماتوم زیر ناخن
تخلیه هماتوم زیر ناخن

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟

انگشت دست یا پا دفرمه ( بد شکل ) شده باشد. ممکن است در این حالت شکسته باشد یا مفصل نزدیک آن آسیب دیده باشد.

بیش از یک چهارم ناخن تغییر رنگ داده باشد و یا درد مداوم و شدیدی داشته باشد.

نشانه های عفونت ایجاد شده است مثل چرک، قرمزی، و یا گرمی در اطراف ناخن.

گاهی تغییر رنگ ناخن صرفا یک مشکل پوستی است. در زیر ناخن نیز مانند هر قسمت دیگر بدن پوست وجود دارد و می تواند در هر زمانی دچار تغییر رنگ شود. معمولا این نوع تغییر رنگ متقارن است و در انگشتان متعددی از پا دیده می شود، برای مثال انگشت کوچک هر دو پا ممکن است تغییر رنگ دهند و شبیه هم شوند.

یکی دیگر از نشانه های بارز، تغییر رنگ مشابه در هر دو انگشت شست دست است. این علائم می تواند به تشخیص ناخن های خوش خیم سیاه از آنهایی که بدخیم هستند و معمولا فقط در یک ناخن دیده می شوند، کمک کند. با این حال توصیه می شود با مشاهده ی هر گونه تغییر رنگ ناخن به پزشک مراجعه کنید.