22 دسامبر 2019
دسامبر 22, 2019

جراحی بینی بسته

دسامبر 22, 2019 ۰ Comment

جراحی بینی بسته

جراحی بینی بسته : در حال حاضر جراحان بینی برای انجام جراحی زیبایی بینی از دو روش استفاده می کنند که آن روش ها تحت عنوان هایی هم چون جراحی بینی باز و بسته شناخته می شوند ؛ در این مقاله تصمیم گرفته ایم به معرفی جراحی بینی بسته بپردازیم.


جراحی بینی به روش بسته چیست ؟

عمل بینی به روش بسته ، تکنیکی برای اعمال تغییرات جهت اصلاح اشکالات بینی می باشد و بارز ترین تفاوت این روش با عمل بینی باز در ناحیه ایجاد برش است.

هنگامی که جراح بینی ، برای انجام عمل زیبایی بینی روش بسته را انتخاب می کند باید برش های مورد نیاز عمل بینی را بر روی ناحیه داخلی لبه حفره های بینی ایجاد کند ؛ بنابراین تمامی برش های مورد نیاز در عمل بینی بسته داخلی می باشند.

با توجه به داخلی بودن برش های عمل بینی در این روش ، جراح بینی توانایی اعمال تغییرات گسترده بر روی بینی را ندارد از این رو جراح بینی به هنگام انجام جراحی های ساده که نیاز به اعمال تغییرات گسترده ندارند این روش را انتخاب می کند.

مزایای جراحی بینی بسته

با توجه به داخلی بودن برش های عمل زیبایی بینی در روش بسته ، جای اسکار ها بر روی سطح خارجی پوست بیماران باقی نمی ماند.
میزان تورم و کبودی ناشی از عمل بینی در روش بسته ، کمتر از روش باز می باشد.
دوره نقاهت عمل بینی بسته ، کوتاه تر از عمل بینی باز است.
مدت زمان عمل بینی بسته کوتاه تر از روش باز می باشد.
بهبودی ، در این روش از جراحی بینی سریع تر رخ می دهد.

معایب عمل بینی به روش بسته

دید جراح بینی ، در این روش بسیار محدود می باشد.
عمل بینی به روش بسته ، روشی قدیمی می باشد زیرا اولین باری که عمل زیبایی بینی به دنیا عرضه شد از این روش استفاده می شد.
امکان انجام جراحی های پیچیده به روش بسته ، وجود ندارد.
در روش عمل بینی بسته ، نمی توان تغییرات بسیاری را بر روی بینی بیمار اعمال کرد.

هزینه جراحی بینی به روش بسته

هزینه عمل بسته بینی ، با توجه به پارامترهای متفاوتی متغیر می باشد از این رو ما قادر به بیان قیمت مشخصی جهت هزینه عمل بینی نمی باشیم ؛ بیمارنی که قصد اطلاع از هزینه عمل  زیبایی بینی را دارند باید ابتدا توسط جراح بینی معاینه شوند سپس هزینه عمل زیبایی بینی آن ها مشخص می گردد